Przygotowanie pacjenta przed aplikacją pijawki lekarskiej

Przed aplikacją pijawki lekarskiej ważne jest upewnić się, czy aplikacja pijawki lekarskiej jest odpowiednia dla pacjenta. Rozróżnij, czy chodzi o nowego pacjenta, który jeszcze nigdy w życiu nie spotkał się z pijawką lekarską, czy chodzi o pacjenta, który z takim leczeniem miał już w przeszłości osobiste doświadczenia.

Przy nowym pacjencie należy uzyskać jak najwięcej informacji o jego stanie zdrowia. Wypytaj go o wszystkie problemy zdrowotne, czy to aktualne, czy z przeszłości i zapytaj o wyniki badań krwi. Zawsze Ci to pomoże, jeżeli poznasz morfologię krwi pacjenta. Pobranie krwi powinno być robione u pacjenta w niedawnym czasie, zwykle zaleca się maksymalnie 2 do 3 miesięcy przed hirudoterapią. Jeżeli nie masz do dyspozycji wyników morfologii krwi pacjenta, poproś go, aby skonsultował aplikację pijawki lekarskiej ze swoim lekarzem ogólnym.

W przypadku, gdy masz przed sobą pacjenta, który już kiedyś poddawał się aplikacji pijawki lekarskiej, zapytaj go o wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak jego organizm reagował na terapię i czy od ostatniej aplikacji nie zmienił się w wyraźny sposób jego stan zdrowia.

Generalnie można powiedzieć, że nie aplikuje się pijawki lekarskiej przy złym krzepnięciu krwi oraz w ciężkich chorobach krwi. Również w chorobach onkologicznych, w ciąży, u pacjenta pod wpływem alkoholu i innych substancji uzależniających a także przy nietolerancji pijawek. Ja zawsze zalecam przed aplikacją pijawki lekarskiej skonsultować stan zdrowia z lekarzem lub z praktykującym hirudoterapeutą, gdzie możesz się upewnić, na ile jest odpowiednie użycie pijawki lekarskiej w leczeniu danego problemu zdrowotnego. Ważne jest zwrócić uwagę na to, że sama choroba albo problem zdrowotny, który chcesz rozwiązać za pomocą pijawki lekarskiej, nie jest jeszcze głównym wskaźnikiem, czy pijawka lekarska jest odpowiednia czy nie, dlatego że najbardziej odpowiednim wskaźnikiem jest całkowity stan zdrowia człowieka. To znaczy, że oprócz samego problemu trzeba przyjrzeć się całkowitemu stanowi zdrowia człowieka.