Jak używać pijawki lekarskiej?

Właściwe używanie pijawki lekarskiej zależne jest od wielu czynników, z których wybierzemy kilka głównych:

– jaki jest charakter problemu
– jaki wynik chcemy osiągnąć
– rozmiar pijawki
– wiek pacjenta
– aktualny stan zdrowia pacjenta
– pora roku i temperatury zewnętrzne

Wszystkie wyżej wymienione czynniki stopniowo opiszemy na tej stronie.
Polecamy jednak każdemu, kto używa pijawek pierwszy raz, wziąć udział w szkoleniu z wykwalifikowanym hirudoterapeutą, który kompleksowo wyjaśni Ci wszystkie informacje niezbędne do udanego samoleczenia pijawką lekarską. Szkolenie trzeba ukończyć tylko raz a potem całe życie możesz używać tej efektywnej metody leczenia.

Używanie pijawki lekarskiej można podzielić na trzy kategorie:

1.) Leczenie symptomów – stanów ostrych
2.) Leczenie przyczyny problemów zdrowotnych
3.) Leczenie profilaktyczne – oczyszczanie organizmu

1.) Leczenie symptomów – stanów ostrych

Na Słowacji większość pacjentów używa pijawek w celu leczenia widzialnych objawów. Leczenie takie przebiega zwykle tak, że pacjent kupi jedną lub kilka pijawek, które następnie przykłada bezpośrednio na chore miejsce.
Metoda ta jest często skuteczna w tym, że zmniejszą się widoczne symptomy lub zupełnie znikną. Rzadko jednak uda się zwalczyć przyczynę choroby, która do tych symptomów doprowadziła, dlatego w większości przypadków możemy mówić o tymczasowej poprawie, przy której jest wielkie ryzyko nawrotów. Wiele jednak zależy od charakteru problemu, który pacjent próbuje rozwiązać za pomocą pijawki.

Przy tym sposobie trzeba przede wszystkim uważać na to, aby miejsce, do którego pacjent przykłada pijawkę było odpowiednie (unikać żył, tętnic, węzłów limfatycznych). Tak samo zależy od rozmiaru pijawki. Wielkość pijawki określa głębokość przegryzienia, znacząco zmienia się sposób jej używania w porównaniu z użyciem małej pijawki.

2.) Leczenie przyczyny problemów zdrowotnych

Metoda ta częściej jest używana w krajach takich jak na przykład Rosja i Ukraina, gdzie Hirudoterapia zachowała swoje znaczenie i popularność i w których przebiegały i do dziś trwają wieloletnie badania uznanych ekspertów medycznych.

U nas tej metody używa minimum wykwalifikowanych terapeutów, czemu przyczynia się także wyższa cena pijawki lekarskiej.

Takie całościowe leczenie opiera się na tym, że na podstawie diagnostyki ocenia się przyczynę choroby i proponuje się procedurę, która opiera się na powtarzaniu przykładania pijawek. Pijawki przykłada się oprócz chorego miejsca także w miejsca, które wzmacniają organy wewnętrzne, wynikiem czego bywa poprawa przemiany materii i całkowita poprawa zdrowia organizmu. Do takiego leczenia potrzebne jest 40 do 60 pijawek, które przykłada się w różne miejsca podczas 6 do 10 seansów. Częstotliwość powtórzeń jest indywidualna.

W tym rodzaju leczenia efekt używania jest wyraźnie wyższy, niż w pierwszym typie leczenia symptomów. Wymaga jednak większej znajomości hirudoterapii i zrozumienia zasad leczenia.

W przypadku, gdy jesteś zainteresowany takim leczeniem, zalecamy wziąć udział w szkoleniu , które możesz zamówić tu.

3.) Leczenie profilaktyczne – oczyszczanie organizmu

O ludzkim organizmie można mówić jak o bardzo efektywnej biochemicznej fabryce, która jednak z każdym rokiem się starzeje.

Profilaktyczne metody leczenia pijawką lekarską są podobne do wyżej opisanych metod leczenia przyczyny problemów zdrowotnych, których podstawą jest powtarzanie przykładania w odpowiednie miejsca z punktu widzenia organów i systemu energetycznego człowieka.
Efektem jest odmłodzenie organizmu, lepsza przemiana materii, efektywniejsze działanie, całkowita poprawa stanu zdrowotnego i emocjonalnego.

Leczenie profilaktyczne poleca się raz na rok, w chłodniejszej części roku.

W przypadku, gdy jesteś zainteresowany takim leczeniem, zalecamy wziąć udział w szkoleniu , które możesz zamówić tu.